градуатор

  • 1градуатор — сущ., кол во синонимов: 1 • катушка (19) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 2градуатор — (лат. graduator) 1. некој или нешто што дели на степени 2. направа што дели некоја линија на мали правилни делови 3. мед. апарат што ја регулира должината на искрите при лекување со електрична струја …

    Macedonian dictionary

  • 3катушка — шпулька, бобина, кассета; вариометр, ролик, индуктор, тонфильм, навой, катушечка, вьюрок, дроссель, моллюск, индукторий, градуатор, соленоид, вьюшка Словарь русских синонимов. катушка сущ., кол во синонимов: 19 • бобина (4) …

    Словарь синонимов